Zarząd

Wszystkie kluczowe osoby odpowiadające za strategię i działalność operacyjną JP Contracting mają za sobą lata praktyki na polskim rynku budowlanym, pracując od początku lat 90-ych ubiegłego wieku na stanowiskach zarządczych dla czołowych firm wykonawczych w Polsce.

Wiele ze sztandarowych inwestycji ostatniego dwudziestolecia o najwyższym stopniu skomplikowania
i złożoności technicznej, powstało z wiodącym udziałem lub pod nadzorem inżynierów pracujących obecnie
na rzecz JP Contracting.

Jarosław Popiołek - Prezes Zarządu
Artur Jacek Wojs - Prokurent
Dariusz Eugeniusz Łojek - Prokurent