Aktualności

Instalacja Odsiarczania Spalin w Turowie

przez admin

Na zlecenie Bilfinger Infrastructure realizujemy pełny zakres robót fundamentowych pod instalację odsiarczania spalin w elektrowni w Turowie.

Roboty fundamentowe realizowane są dla następujących obiektów: budynek elektryczny, budynek przygotowania sorbentu, magazyn gipsu, budynek pompowni, absorbery, konstrukcje wsporcze kanałów spalin.
Całkowita planowana ilość betonu do wbudowania to 6 500 m3 oraz 641 ton stali.

WSTECZ